Webmail

Når du har en @held.dk email adresse, har du også webmail. (Gælder dog ikke, hvis email adressen er en såkaldt alias adresse, der blot leder emailen videre til en anden adresse.)
Webmail er direkte adgang til din email postkasse via internettet.

Du finder din webmail på adressen www.one.com under fanebladet Webmail:

Alle kan bruge Simple Webmail. Har computeren, man bruger, Microsoft Internet Explorer 6.0, kan man også bruge Advanced Webmail. Den giver flere muligheder, men åbner langsommere.

Log på med ditnavn@held.dk og din adgangskode.


Brugen af webmail

Alle kan bruge webmail til almindelig brug, f.eks. i forbindelse med ferie, hvor webmailen tømmes til hjemmecomputeren, når man kommer hjem.

Af kapacitetsmæssige grunde må Webmail kun bruges vedvarende i stedet for hjemmecomputeren efter nærmere aftale med Administratoren af held.dk. Målingen af pladsforbruget - MailboxQuota - er kun til orientering (Advanced Webmail, My B-one WebMail).