Vælg den rigtige afsender på emailen

De fleste, der har flere emailadresser, kender sikkert til problemet med, at man ikke lige får valgt den rigtige afsenderadresse. Det kan være, at man har flere roller med hver sin tilhørende email adresse, eller at der er flere i familien, der er fælles om postprogrammet.

Løsningen er at lave en fiktiv afsenderadresse (konto). Den vælges til standard konto, - men da det ikke er en rigtig email adresse, kan man ikke sende med den som afsender. Man bliver på den måde tvunget til altid at tage stilling til, hvilken email adresse, der skal bruges som afsender. Vejledningen gælder for Microsoft Outlook Express.

Åbn programmet og vælg Funktioner, Konti i menuen for oven, og derefter Tilføj, Post. Guiden Internetforbindelse åbner.

I Dit navn sætter du en tankestreg.

Gå videre, og sæt også en tankestreg i Email-adresse.

Svar Ja til spørgsmålet.

Fortsæt og sæt også tankestreg i de øvrige felter og svar Ja på spørgsmålene.

Når kontoen er oprettet, er dens navn en tankestreg:

Markér kontoen og vælg Egenskaber. I feltet Skriv det navn ... skriver du "- Vælg afsender -" som vist.

Fjern hakket i Medtag denne konto ...

Afslut med OK. Markér kontoen i listen, vælg Benyt som standard og luk vinduet.

Når du nu fremover åbner en ny tom email, står der altid - Vælg afsender - som afsenderadresse:

Klik på - Vælg afsender - og vælg den ønskede afsender: