- et godt navn!

 

Held er et tysk navn og betyder helt, - hero. Der er flere Held slægter i Danmark.

Held navnet er udbredt i alle de egne af verden, hvor tyskere bor eller er flyttet hen. Sidst i 1800 tallet og i begyndelsen af 1900 tallet udvandrede mange europæere til Amerika. En del af dem ankom til USA via øen Ellis Island i New York, hvor de blev registreret. Af de godt 22 millioner mennesker, der kom ind ad den vej i perioden 1892-1924, hed 865 Held. Det er én for hver ca. 25.000 indvandrere. De kom fra alle egne af Europa, men dog især fra Tyskland, Østrig og landene i Østeuropa, hvor der i århundreder havde boet mange tyskere. Forekomsten af bestemte fornavne tyder på, at der også har været jødiske Held slægter (navne som Abraham, Chaim, Israel, Isak, Moses). Registreringerne er tilgængelige på internettet på www.ellisisland.org.

Ifølge mormonernes Familysearch (www.familysearch.org) har der i hvert fald boet Held borgere i det nuværende Danmark fra engang i 1700 tallet. Internet arkivet indeholder oplysninger om Held borgere omkring Sønderborg, København og Hørsholm, men Held navnet har også forekommet andre steder i landet, bl.a. Viborg og Fyn.

Indvandrerdatabasen i Statens Arkiver (www.ddd.dda.dk) oplyser, at fabriksmester Carl Felix Held, født 1866 i Sachsen, slog sig ned i Aalborg i 1894. Er det mon hans efterkommere, der fortsat bor i Aalborg området med efternavnet Held? (Ikke Held-Hansen, - det er en anden Held slægt.)

Det oplyses også, at fabrikant Johan Friedrich Simon Held, født i Königsee i Bayern, slog sig ned i Frederikssund i 1847.

Andre oplysninger viser, at der ud over i Sønderborg også var Held slægter i den sydligere del af Slesvig, der indtil 1864 sammen med det nuværende danske Sønderjylland udgjorde det danske Hertugdømmet Slesvig. Det kan ikke undre, at der var Held slægter i Hertugdømmet. I 1460 udskilte den danske konge landsdelen fra Kongeriget Danmark og knyttede den til Holsten, som hørte under det Danske Rige fra 1460 til 1864. Det var helt naturligt for tyske håndværkere, borgere, bønder og embedsmænd at slå sig ned i Hertugdømmet Slesvig. Det var også naturligt, at mange tyske Holstenere gennem tiden flyttede til Kongeriget Danmark, herunder København, hvorfra hertugdømmerne Slesvig og Holsten blev regeret.

Statens indvandrerdatabase indholder ikke alle tilflytterene fra den tidligere danske men fra 1864 Preusiske landsdel Slesvig, hvoraf den sydlige halvdel Sydslesvig fortsat hører under Tyskland. Den indeholder således ikke de to Held søstre fra Oversø (Oeversee / Øversø) sydvest for Flensborg, som blev gift i Kongeriget Danmark i 1890'erne og boede i henholdsvis Sønderho på Fanø og i Hjordkær i Grimstrup Sogn nord for Bramming. Søstrene var Christine Marie Held og Maria Catharina Held. På et senere tidspunkt slog deres bror Johannes Jürgen Held sig også ned i Danmark. Han var ugift.

I dag bor der Held'er i de fleste egne af Danmark. Ifølge Danmarks Statistik havde 58 personer navnet Held som efternavn pr. 1. januar 2006. Mange har Held som mellemnavn.

Slægtsoplysninger

Held forside