- et godt navn!

 

 

 

 

Domænet held.dk ejes af Ulla Held og stilles til rådighed for andre bærere af Held navnet,

... så hvis du hedder Held     

til efternavn eller mellemnavn, kan du få oprettet email adresse og webadresse under domænet held.dk:

 

 

 

 

 

ditnavn@held.dk

 

ditnavn.held.dk   (http://ditnavn.held.dk)

 

 

 

 

 

Til email adressen hører en postkasse (pop3 konto) og webmail efter nærmere aftale. Email adresser kan også oprettes som "alias" adresser, som blot videresender posten, f.eks. til ægtefællens @held.dk postkasse. En alias adresse kan senere ændres til adresse med postkasse (pop3).

Du skal ikke skifte internet abonnement, og din hidtidige email adresse virker fortsat. Du får skriftlig hjælp til opsætning.

Webadressen ditnavn.held.dk leder til din hjemmeside, som du måske har liggende hos den, du har internet abonnement hos. Siden vises med ditnavn.held.dk som webadresse på adresselinien.

Domænet held.dk ligger hos et stort dansk webhotel.

 

 

 

 

 

Da det er efter princippet "først til mølle", kan det ikke garanteres, at det ønskede navn er ledigt. Forhør dig nærmere.

 

 

 

 

 

Prisen er meget beskeden, - kun et lille startbeløb. For børn er det gratis.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejeren af held.dk forbeholder sig ret til til at lukke email adresser og webadresser, der bruges til formål, der bringer Held navnet i vanry, - f.eks. ved brug til ulovlige eller anstødellige formål. Forud for lukning gives en advarsel. Der ydes ikke erstatning.

 

 

 

 

 

 Held forside